Legendy motoryzacji bardzo się cenią. Na przestrzeni ostatnich 10 lat indeks HAGI (Historic Automobile Group International) - http://www.historicautogroup.com ,obrazujący zmiany cen samochodów klasycznych, wzrasta o kilkadziesiąt % procent/rocznie. Oczywiście to auta najrzadsze, najbardziej przełomowe w historii, najbardziej rozpoznawalne czy też utożsamiane z daną marką motoryzacyjną będą tymi, których wartość wzrasta najsilniej. Widać to nie tylko na publicznych aukcjach motoryzacji klasycznej, ale też w prywatnych transakcjach między kolekcjonerami.

Projekt działań firmy ECC bazuje na tworzeniu odpowiednich portfolio pod końcowego klienta chcącego ulokować pieniądze w czymś innym niż papiery wartościowe, biżuteria, obrazy czy też akcje giełdowe. Classic Cars by Exotic Car Club to więcej niż tylko możliwość dużych zysków, to styl życia, ciekawi ludzie i możliwość „poczucia” czym jest prawdziwa motoryzacja.

Dzięki ECC masz pewność właściwych wyborów, dostępu do rozbudowanej bazy danych, szerokich kontaktów w branży dzięki doświadczeniu osób zajmujących się projektem oraz możliwość korzystania z pakietów eventowych, które obecnie są w trakcie opracowywania, bo samo posiadanie ciekawego samochodu to jedno, a druga kwestia możliwość pokazania swojej kolekcji na wytypowanych wcześniej wydarzeniach, wyjazdy na spotkania pasjonatów i do miejsc, w których motoryzacja z „charakterem” ma całkiem inny wymiar, np.

1. Berlin Motoworld Show - http://www.motorworld-classics.de/index.php/de/

2. Goodwood Speed Festival - https://www.goodwood.com/grrc/event-coverage/festival-of-speed/

3. Poznań Retro Show - http://www.retromotor.pl/pl/

4. Mille Migila- http://www.1000miglia.eu/MilleMiglia/

5. Classic Topacz - http://motoclassicwroclaw.pl

Cel: wzrost wartości
Zakup samochodów z „charakterem” stał się interesującą formą lokowania kapitału, bowiem wartość samochodów rzadkich, starych, zabytkowych rośnie z roku na rok.

Inwestycja alternatywna
Samochód jest przede wszystkim długoterminową inwestycją stanowiącą alternatywę do najbardziej powszechnych form lokowania kapitału, jakie dają rynek finansowy, giełda czy rynek nieruchomości. Samochód, jako obiekt inwestycyjny można postawić obok dzieł sztuki, antyków, biżuterii, starych alkoholi czy znaczków kolekcjonerskich. Aby jednak inwestowanie w samochody mogło rozwinąć się na dużą skalę, konieczne są odpowiednie narzędzia i wiedza, jaką oferuje Exotic Car Club.

Tego typu inwestycja może być postrzegana, jako element dywersyfikacji całego portfela inwestycyjnego osób zamożnych – ceny samochodów rzadkich nie są, bowiem skorelowane z indeksami giełdowymi czy koniunkturą gospodarczą, a to daje duże możliwości dla naszych stałych i przyszłych klientów.